Prowadzenie firmy to przede wszystkim podejmowanie skutecznych decyzji. Takie decyzje podejmowane są przez w ramach zarządzania. Jednocześnie im dłuższa jest firma na rynku tym zarządzanie firmą jest bardzo ważniejsze.